Fonduri Structurale Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Fonduri Structurale

Despre proiect

plan

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice prin:

 • ·        Contract de finantare nr. 3300 din 30.07.2012, cod SMIS 16674, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si Unitatea Administrativ Teritoriala – Orasul Techirghiol.

Proiectul „PROIECT INTEGRAT DE AMENAJARE TURISTICA A MALULUI LACULUI TECHIRGHIOL” – Cod SMIS 16674 - adauga valoare sectorului turistic local si regional dezvoltand urmatoarele patru mari componente:

 • Infrastructura publica, prin reabilitarea strazilor Ecaterina Teodoroiu, care deserveste zona turistica a orasului, aflandu-se cele mai multe structuri de primire turistica, respectiv vile turistice, si strada Tataran, una din cele mai importante intrari in statiune;
 • Lucrari propriu-zise de amenajare a lacului Techirghiol, constand in amenajarea malului lacului prin pereiere, alimentare cu apa prin racordare la reteaua urbana, canalizare menajera, extindere reteaLEA si sisteme de iluminat stradal;
 • Dezvoltarea unor facilitati pentru turisti precum: plaje amenajate, gradina de recreere, platforma de acces in apa, trepte de acces in zona plajei si in apa, alei pietonale, parcaje, grupuri sanitare, infiintare punct de salvamar si amenajare punct de prim ajutor;
 • Lucrari de finalizare a amenajarii: refacere teren dupa reamenajare.

 

Pentru imbunatatirea infrastructurii turistice de utilitate publica, se vor executa lucrari de organizare urbanistica in trei zone distincte:

 • In zona luciului de apa- interventiile sunt de mica anvergura si constau in executarea unor scari si platforme de acces in apa.
 • In zona de la marginea apei, se va ameliora aspectul dezagreabil al anrocamentelor amplasate pentru protectia conductei de evacuare a apei dulci din coada lacului- prin executarea unui mal pereiat, utilizand anrocamentele existente ca suport, completarea cu pietre de mai mici dimensiuni si fatuirea cu beton.
 • In zona de uscat vor exista urmatoarele lucrari:

-amenajarea plajei, in zona descrisa mai sus, prin aport de nisip;

- Executarea de alei pietonale si a unei piste de biciclisti adiacent malului;

- Executarea de parcari in zona de nord a amplasamentului, precum si in zona bailor reci;

- Amenajarea unei gradini de recreere (spatii verzi)

- Se vor reabilita strazi de importanta majora, de suprafata totala de 18040 mp- strada Ecaterina Teodoroiu care se prelungeste cu strada Muncii si reprezinta accesul principal in localitatea Techirghiol dinspre localitatea Agigea; strada Ion Tataranu, situata in zona centrala a orasului si porneste din piata centrala a acestuia.

Durata  si valoarea proiectului

Proiectul are o durata de implementare de 20 de luni, in perioada 31.07.2012 – 30.03.2014 si un buget total de 15.295.798,47 lei din care valoarea eligibila din FEDR este de 11.173.490,35 lei. Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national este de 943.385,32 lei, iar co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 247.283,18 lei.

Investiţia propusă prin proiect va transforma malul Lacului Techirghiol într-o zonă de îmbăiere şi recreere la standarde tehnice şi estetice care îi vor asigura competitivitatea pe întreg litoralul românesc. Astfel, lucrările cuprind amenajarea malului lacului pe o suprafaţă de 7.000 mp, prin pereiere, a plajei în suprafaţă de 21.400 mp, prin aport de nisip, a unei grădini de recreere de 56.713 mp, precum şi a zonei de băi reci de 7.400 mp. Turiştii vor putea utiliza alei pietonale în lungime de 1708 m, piste pentru biciclete şi alei pentru persoane cu dizabilităţi; de asemenea, aşa cum prevede legea, vor fi deserviţi de două posturi de salvamar şi un punct de prim ajutor. Utilităţile necesare bunei întreţineri şi siguranţei în zona de mal vor include trei grupuri sanitare cu duşuri şi trei vestiare, reţele de alimentare cu apă potabilă (334 m lungime), de evacuare a apelor uzate şi pluviale (310 m lungime), iluminat stradal aferent aleilor şi pistelor destinate turiştilor (2280 m lungime) şi o parcare cu o capacitate de 90 de locuri. Complementar acestor lucrări de valorificare turistică a malului lacului Techirghiol, străzile Ecaterina Teodoroiu, Muncii şi Dr. Ion Tătăranu vor fi reabilitate pentru a da acces facil turiştilor către malul lacului.

Situatia existenta

Orasul Techirghiol este situat in extremitatea de Sud-Est a Romaniei (jud.Constanta), pe malul Lacului Techirghiol, la 16 km de orasul Constanta, aproape de Marea Neagra (3 km). Accesul se realizeaza pe DN 38 sau prin drumul judetean ce leaga statiunea Eforie Nord de Techirghiol (pe malul lacului).

In anul 2007 se inregistra un numar total de 7.218 locuitori stabili. Localitatea este declarata statiune turistica de interes national, conform HG nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, Anexa 5, si statiune turistica care dispune de resurse de substante minerale, stiintific dovedite si traditional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalatii specifice pentru cura si care are o organizare ce permite acordarea asistentei medicale balneare in conditii corespunzatoare – statiune balneara, conform HG 1122/2002. Statiunea Techirghiol dispune de cinci baze de tratament, un sanatoriu balnear pentru adulti si un altul pentru copiii cu deficiente motorii (cu regim permanent), un sanatoriu pentru copiii cu afectiuni reumatismale si rahitism, si o baza de tratament in aer liber pentru sedinte de aerohelioterapie, impachetari cu namol rece prelevat din lac, urmate de bai in lac. Tratamentul consta in bai calde in cada sau bazin cu apa sarata pompata din lac, impachetari cu namol sapropelic cald, inhalatii, electroterapie si hidroterapie.

 

Strategia de dezvoltare locala a orasului Techirghiol a fost elaborata si aprobata de Consiliul Local Techirghiol in cursul anului 2008 prin H.C.L. nr. 96/03.09.2008. Orasul Techighiol este marcat de Lacul Techirghiol – arie naturala protejata ca biodiversitate si zona umeda. Lacul Techirghiol este cel care asigura resursele majorepentru existenta, dezvoltarea si notorietatea orasului. Lacul are o intindere de aprox. 12 km patrati, cu o adancime de 10-15 m si este cunoscut pentru calitatile apei sarate (mineralizate) si a namolului sapropelic, folosit in tratarea diferitelor maladii. Lacul trebuie sa se mentina/sa devina sursa de dezvoltare – pozitia centrala a unei strategii de dezvoltare.

 

Lacul Techirghiol a fost declarat ca arie protejata prin H.G. 1266/2000 , apoi in anul 2006 a fost desemnat sit Ramsar (Conventia cu privire la Zonele Umede) prin H.G.1586/2006, iar in anul 2007 ca Arie de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) facand astfel parte din reteaua europeana de arii protejate, Natura 2000. Conservarea diversitatii biologice se realizeaza prin intermediul Retelei Ecologice „Natura 2000”,Programul Natura 2000 reprezentand o structura de protejare a naturii, fiind principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea naturii. Este o retea pe teritoriul Uniunii Europene unde speciile de plante si animale vulnerabile, cat si habitatele

importante, trebuie protejate.

 

În concluzie se poate spune că prezenta investitie are drept obiective următoarele aspecte:

· Cresterea semnificativa a potentialului turistic al localitatii prin amenajarea turistica a malului lacului Techirghiol;

· Pastrarea si conservarea proprietatilor terapeutice ale apei si namolului lacului Techirghiol, odata cu realizarea acestor lucrari;

· Dezvoltarea infrastructurii ce va permite facilităti agentilor economici si crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea serviciilor.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate cf.Reglementărilor nationale în vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG.766/ 1997 si a Legii 10/1995.

Situatia propusa

Strategia de dezvoltare locala a orasului Techirghiol propune masuri prin care Lacul Techirghiol sa devina o atractie turistica care sa sporeasca vizibilitatea statiunii la nivelul litoralului, inclusiv la nivel transfrontalier, si sa atraga si retina turistii.

In acest sens, Consiliul Local al Orasului Techirghiol intentioneaza sa transforme malul Lacului Techirghiol, aferent zonei locuite a orasului, intr-o zona turistica de valorificare a potentialului natural al lacului si a proximitatii fata de litoralul Marii Negre.

Pentru implementarea « Proiectului integrat de amenajare turistica a malului Lacului Techirghiol » se vor atrage fonduri structurale sau alte tipuri de fonduri publice.

 Descrierea zonei care face obiectul prezentului proiect

Pentru realizarea « Proiectului integrat de amenajare turistica a malului Lacului Techirghiol » a fost alocat un teren apartinand domeniului public. Suprafata terenului pe care urmeaza a se realiza “Proiectul integrat de amenajare turistica a malului Lacului Techirghiol” este de 150.000 mp. Terenul este situat între malul Lacului Techirghiol, str. Dr.V.Climescu si Dc 2A, zona malului de la limita cu Eforie pana in zona debarcaderului pentru transbordare namol.

Cu scopul de a structura conceptul de proiect, zona malului a fost impartita in 4 sectoare distincte in raport cu zona construita si cu grade diferite de amenajare :

Zona 1- situata intre limita cu Orasul Eforie pana in dreptul strazii Eroilor, pe lungime de cca 1300m :

- teren amenajat partial ca spatiu verde ;

- delimitat la nord de traseul soselei dintre Techirghiol si Eforie

- prezinta spre sosea o parte in taluz cu pante de cca 30°(cu diferenta de inaltime de pina la 8m si latimi de 10-50m) si spre lac o parte plana cu latimea de cca 25m

- partea de contact cu apa este bordata cu bolovani de piatra ce constituie protectie a conductei de evacuare apa dulce din coada lacului ; aceasta da un aspect neglijent si inestetic si face dificil accesul in apa pentru imbaiere.

Zona 2 – din dreptul strazii Eroilor pana in dreptul strazii Albastrelelor, pe o lungime de cca 400m

-         teren amenajat ca spatiu verde urban, cu alei pietonale, mobilier urban, sculpturi, banci, iluminat

-         partea de contact cu apa este bordata cu bolovani de piatra ce constituie protectie a conductei de evacuare apa dulce din coada lacului; aceasta da un aspect neglijent si inestetic si face dificil accesul in apa pentru imbaiere.

Zona 3 – din dreptul strazii Albastrelelor pana la baile reci, pe o lungime de cca 400m -corespunde zonei urbane construite, in dreptul actualului centru al orasului, teren partial amenajat, agrementat cu sculpturi.

-         partea de contact cu apa este bordata cu bolovani de piatra ce constituie protectie a conductei de evacuare apa dulce din coada lacului ; aceasta da un aspect neglijent si inestetic si face dificil accesul in apa pentru imbaiere.

-         pentru aceasta zona s-a elaborat un proiect de urbanism de amenajare ca parc terapeutic, valorificand pozitia fata de sanatoriul balnear si folosirea acestui spatiu de catre pacientii sanatoriului pentru plimbare. Acest proiect nu face obiectul prezentului studiu.

Zona 4 – baile reci si terenul de la Sud, pana la debarcaderul pentru namol ; aici exista spatiul amenajat pentru bai reci, cu acces in apa pentru imbaiere; partea neamenajata de la Sud de aceasta are conditii de acces in apa pentru imbaiere si de amenajare a unei plaji.

Pe langa aceste lucrari se propune si realizarea de lucrari de refacere carosabil pe trei strazi centrale ale orasului Techirghiol, strazi care au o importanta majora in dezvoltarea turismului in localitate. Aceste strazi sunt:

- Str. Ecaterina Teodoroiu care se prelungeste cu strada Muncii reprezinta accesul principal in localitatea Techirghiol dinspre localitatea Agigea.

- Str. Ion Tataran strada care se afla situata in zona centrala a orasului Techirghiol si porneste din piata centrala a localitatii.

 

Contractul privind executia investitiei integrate de amenajare turistica a malului Lacului Techirghiol cuprinde necesitatea realizarii urmatoarelor:

 • Reabilitare strazi Ecaterina Teodoroiu, Dr. Ion Tataran si Strada Muncii in suprafata totala de 18.040 mp;
 • Amenajarea malului lacului Techirghiol, inclusiv a plajelor: retea de canalizare menajera, microstatii de pompare, retea de alimentare cu apa, extindere LEA, realizare posturi salvamar, amenajare de puncte de prim ajutor si realizare grupuri sanitare, dusuri si vestiare;
 • Amenajarea de spatii verzi, alei pietonale, parcari, plaja, pista de biciclisti in suprafata totala de 108.856 mp;

 

Din punct de vedere urbanistic,  se vor executa lucrari in trei zone distincte, pentru imbunatatirea infrastructurii turistice de utilitate publica: in zona luciului de apa, in zona de la marginea apei si in zona de uscat.

1. In zona luciului apei interventiile sunt de mica anvergura si constau in executarea unor scari de acces in apa, inclusiv zona de imbaiere de la baile reci propuse.

2. In zona de la marginea apei se va ameliora aspectul dezagreabil al anrocamentelor amplasate pentru protectia conductei de evacuare a apei dulci din coada lacului – prin executarea unui mal pereiat utilizand arocamentele existente ca suport, completarea cu pietre de mai mici dimensiuni si fatuirea cu beton.

3. In zona de uscat vor exista urmatoarele lucrari:

- Amenajare plaja in zona 1 mai sus descrisa prin aport de nisip;

- Executarea de alei pietonale si a unei piste de biciclisti adiacent malului;

- Executarea de parcari in zona de nord a amplasamentului, precum si in zona bailor reci.

- Amenajarea unei gradini de recreere (spatii verzi);

Suplimentar, pentru imbunatatirea mobilitatii turistilor, locuitorilor si bunurilor, se vor reabilita trei strazi de importanta majora pentru activitatea turistica a orasului Techirghiol, de suprafata totala de 18.040 mp:

- Str. Ecaterina Teodoroiu care se prelungeste cu strada Muncii reprezinta accesul principal in localitatea Techirghiol dinspre localitatea Agigea.

- Str. Ion Tataranu, strada care se afla situata in zona centrala a orasului Techirghiol si porneste din piata centrala a localitatii.

 

Conform proiectului tehnic si detaliilor de executie, lucrarile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

1. Organizare santier

2. Lucrari de terasamente mal lac

3. Executie retea canalizare menajera si statie de pompare

4. Executie retea alimentare cu apa

5. Executie retea irigatii si statie de pompare

6. Executie grupuri sanitare si vestiare; executie puncte de prim ajutor

7. Iluminat stradal si LES

8. Reabilitare mal lac

9. Amenajare spatii verzi (gradina de recreere)

10. Executie alei pietonale si piste biciclisti

11. Executie parcari

12. Amenajare plaje

13. Posturi salvamar si cabine de schimb

 

Beneficiari directi

Grupul tinta central al proiectului a fost stabilit prin corelarea statisticilor si dinamicii sosirilor si innoptarilor turistilor pe litoralul romanesc, cu accent pe statiunea Techirghiol. Astfel, activitatile proiectului se adreseaza turistilor-cumparatori si potentiali ai statiunii balneare Techirghiol, divizati in:

 • Persoane cu preponderenta pe grupa de varsta cuprinsa intre 50-70 de ani, existand o dependenta foarte mare a turistilor romani de sindicatele si asociatiile patronale deoarece peste 80% din vizitatorii statiunilor balneo-climatice vin cu bilete de tratament si doar 20% vin sa se relaxeze. Motivatia calatoriei: tratament medical pentru afectiuni reumatismale, ginecologice, dermatologice, ale sistemului nervos central si periferic si bolile asociate pentru tratarea carora este nevoie de namol sapropelic. De asemenea, acestia dispun de un nivel al bugetului restrans, insa de resurse de timp importante. Sunt persoane care prefera animatia din incinta statiunilor unde sunt cazati;

Familii alcatuite din 3-5 membri posesori de automobil, care opteaza pentru un sejur in Techirghiol, avand motivatia de: cura balneara pentru intregul corp uman, odihna activa, liniste. De asemenea, acestia sunt in cautarea unui sejur care sa le ofere liniste si relaxare, fapt facilitat de prezenta obiectivului natural Lacul Techirghiol, dar si a elementelor sale terapeutice. Acestia detin un nivel cel putin mediu al veniturilor si petrec intre 5-7 zile pe statiune, in structuri de cazare de 2-3 stele, optand chiar pentru pensiuni turistice. Interesul acestor turisti este catre accesarea unui pachet turistic care sa le ofere atat servicii medicale, insa integrate intr-o experienta totala de tratament, sanatate, relaxare, ospitalitate, precum si oportunitati de petrecere a sejurului in aer liber, respectiv servicii de agrement, dar si eliberarea de aglomerarea urbana sau disconfortul cauzat de suprapopulare, in special in timpul sezonului estival pe litoralul romanesc. Acest tip de turisti sunt sedentarii-mobili, turisti cu venituri medii cu varsta cuprinsa intre 30-50 de ani, care pe timpul sejurului pun pret pe contactele cu alte persoane si pe vizitarea localitatilor;

Beneficiari indirecti

1. Mediul de afaceri din industria turismului, din zona Techirghiol – Constanta: agentii de turism, unitati de primire turistica, de alimentatie publica, precum si sectoarele conexe turismului. Sporirea fluxurilor de turisti interni va conduce la cresterea cifrelor de afaceri, precum si a maximizarii profitului membrilor acestui grup tinta. De asemenea, proiectul se adreaza si acelor firme interesate in demararea / extinderea activitatii lor, cum ar fi echipamente, organizatori de evenimente, etc. Estimat la 671[1] firme de pe piata locala, date statistice existente la 30.06.2009.

 

2. Comunitatea locala din orasul Techirghiol care va beneficia de sporirea fluxurilor de turisti interni pe care si-o propune proiectul datorita efectelor directe, indirecte si induse generate de un vizitator care cheltuie pe o activitate economica in comunitatea gazda (Techirghiol). Pe termen mediu-lung, se apreciaza ca se vor crea mai multe locuri de munca, va creste gradul de bunastare al comunitatii locale si se va imbunatati imaginea zonei tinta. Aceste eforturi conduc la realizarea de beneficii pentru regiune sau oras. Mai mult, din randul comunitatii locale, se disting doua mari sub-grupuri, astfel proiectul va avea impact asupra: (1) autoritatilor publice locale ale oraselor Eforie si Tuzla, dar si cele statiunile aflate in proximitatea orasului Techirghiol vor beneficia, pe termen lung, de rezultatele proiectului, prin largirea bazei de impozitare la bugetul local, dar si prin diversificarea ofertei turistice prezente, cu impact direct asupra numarului de turisti sositi si innoptari; (2) persoanelor somere, in numar de 98 persoane[2], aflate in cautarea unui loc de munca, prin crearea a 12 locuri permanente de munca in perioada operationala a proiectului.

Descrierea contextului proiectului

Cu putin peste 7.671 locuitori, Techirghiol este un oras al carui potential turistic a fost prea putin valorificat in ultimele doua decenii. In prezent, statiunea Techirghiol nu este tranzitata decat de turistii care vin la Sanatoriul Balnear de Recuperare, recunoscut pentru tratamentele pe baza de namol sapropelic cu proprietati curative exceptionale in cazul afectiunilor reumatice. Posibilitatile de agrement in Techirghiol sunt aproape inexistente, singura solutie pentru redeschiderea localitatii catre alte perspective fiind dezvoltarea laturii turistice. De asemenea, statiunea Techirghiol este incadrata ca statiune balneara, de interes national, cu indice de atractivitate mare, de +2.14[1], ceea ce demonstreaza ca statiunea dispune de un potential turistic ridicat.

 

Strategia de dezvoltare locala a orasului Techirghiol pentru perioada 2008-2013 identifica prioritar „Dezvoltarea turismului si a sectorului tertiar”, fara prejudicierea ariei naturale protejate, ca directie strategica de actiune, potentialul natural al zonei exemplificat prin resursele turistice existente reprezentand un mare interes la nivel national si international. In plus strategia propune implicit „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie”, ca premisa de dezvoltare a turismului. In baza analizelor pe piata turistica, dar si a nevoilor la nivel local, strategia de dezvoltare locala a propus dezvoltarea unui proiect complex de „Reabilitare si amenajare a statiunii balneare Techirghiol in vederea cresterii atractivitatii turistice”, incluzand amenajarea zonei de agrement conceputa ca si continuitate a zonei de tratament, comunicand direct cu aceasta, prin legatura cu parcul terapeutic. Astfel, proiectul propus spre finantare reprezinta o componenta a unei initiative mai complexe de investitii a solicitantului, contribuind direct la valorificarea turistica a Lacului Techirghiol, in parteneriat cu toate unitatile administrativ-teritoriale riverane lacului, urmarindu-se astfel un impact zonal si o coordonare a eforturilor de dezvoltare.

 

Astfel, prin implementarea proiectului propus se estimeaza ca principale rezultate: (1) amenajarea malului lacului Techirghiol, pe o arie de 108.856 mp, suprafata fiind impartita in zone de interes turistic; (2) diversificarea serviciilor de agrement prin dezvoltarea a 3 servicii noi: de pura deconectare, recreative si active, pe baza investitiilor realizate: amenajare de alei pietonale, gradina de recreere, pista de biciclisti, parcari si plaja in suprafata totala de 108.856 mp, plaja avand o capacitate totala de agrement de 8.300 locuri; (3) reabilitarea infrastructurii publice rutiere de 18.040 mp si imbunatatirea mobilitatii persoanelor si bunurilor pe doua artere importante: de intrare in oras si de legatura cu zona ce deserveste structurilor de primire turistica. In baza fructificarii avantajelor competitive ale statiunii Techirghiol, in special datorita localizarii geografice, se estimeaza o crestere a numarului de turisti sositi de 20%, respectiv de 15% pentru innoptari.

 

.

Implementarea proiectului propus spre finantare va avea impact direct asupra dezvoltarii structurilor de primire turistica, dar si asupra Planului de Management al Ariei Protejate Lacul Techirghiol 2008-2013. Prin cresterea cotei de piata turistica a statiunii Techirghiol, respectiv a gradului de ocupare masurat in numar innoptari pe capacitatea de cazare a statiunii si numarul de turisti-vizitatori, se vor atrage mai multe venituri atat la bugetul local, cat si la nivelul mediului de afaceri. Astfel, structurile de primire turistica existente, estimate la peste 36 de hoteluri/vile turistice/pensiuni, vor dispune de resurse financiare necesare pentru a initia lucrari de investitii asupra spatiilor de cazare si alimentatie publica, respectiv: renovare, reabilitare si extindere cladiri, diversificare servicii turistice, cresterea nivelului de calificare a personalului, a nivelului de salarizare, precum si a mentinerii activitatii si in extrasezon. De asemenea, un obiectiv al Planului de Management al Lacului este atragerea si incurajarea vizitatorilor de a se bucura de frumusetile Lacului Techirghiol si de a aprecia experienta speciala de a fi in mijlocul naturii, in limitele acceptabile ale impactului asupra ariei protejate, astfel proiectul propus spre finantare contribuie in mod direct la atragerea si cresterea gradului de ocupare al statiunii. Mai mult, proiectul contribuie la obiectivul de promovare si creare de oportunitati pentru dezvoltarea durabila a economiei locale fara a afecta in mod negativ valorile si biodiversitatea ariei protejate.

 

In concluzie, proiectul contribuie in mod direct la realizarea unei initiative complexe de dezvoltare turistica a orasului Techirghiol, cu accent pe valorificarea resurselor naturale si imbunatatirea serviciilor de agrement si facilitatilor de recreere, in vederea crearii unei identitati noi a statiunii Techirghiol. De asemenea, in mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, co-interesate in dezvoltarea orasului.

 


Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. www.inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.